POZOR!

APLIKÁCIA JE DOSTUPNÁ ZA ZNÍŽENÚ CENU, ALE LEN VERZIA 2016. 

ĎALŠÍ VÝVOJ JE POZASTAVENÝ Z DÔVODU NÍZKEHO ZÁUJMU.

TRINF PRO je aplikácia pre operačný systém Android, vyvinutá na báze vektorovej grafiky. Je určená pre všetkých, ktorí sa zaoberajú prepravou tovaru, či už ide o majitela firmy s niekolkými vozidlami, či o samotných vodičov týchto vozidiel. Môže byt´ užitočný hlavne v medzinárodných reláciách, ale aj vo vnútroštátnej preprave. Obsahuje totiž takmer všetky informácie o podmienkach premávky nákladných vozidiel v celej EÚ. Každý štát má jednu stranu, kde sú opísané napr. sviatky, maximálne dovolené rýchlosti, výška a spôsob platby cestnej dane, mapa siete spoplatnených komunikácií, núdzové telefónne čísla, podrobné zákazy jázd, spoplatnené tunely, a ešte mnoho iného. Po ruke je aj predpis 561/2006, základný prehlad nebezpečných látok (ADR), mapa zón nákladnej dopravy v Budapešti na úrovni ulíc, mapa zákazov jázd v celej EÚ, mapa nemeckých dialníc v letných zákazoch, a podobne.

Priamo z aplikácie je možné kúpiť aj tzv. Eurovignetu, alebo zaplatiť napr HGV Levy, alebo Dart Charge.

Všetky dokumenty sú vo formáte PDF, vďaka tomu je možné zväčšiť obsah okamžite. Týmto je zaručená čítatelnosť aj na menších zobrazovačoch. Podmienkou správneho fungovania aplikácie je nainštalovanie PDF čítačky Adobe Acrobat Reader pred vlastným inštalovaním aplikácie. Dokumenty obsahujú odkazy na ďalšie webové stránky, a môže sa stať, že iné PDF čítačky nedokážu tieto odkazy ani zobraziť, a nie to ešte otvoriť.

Ovládacia plocha momentálne obsahuje 35 ikon. Tieto ikony "štartujú" informácie o jednotlivých štátoch, takže inštalovaním získame jednu tzv. offline databázu !  A v tomto je ťažná sila aplikácie: netreba nič vyhladávať, sťahovať, ani sa vypytovať ! Už to spravil vývojár za všetkých, a okrem toho dohliada na aktualitu týchto údajov. Po prípadnej zmene je vydaná nová verzia, ktorá obnoví predošlú prostredníctvom automatickej aktualizácie, keď je to tak nastavené.


Od 4. augusta 2016 je na Google Play k dispozícii aplikácia  TRINF PRO SK !


TRINF PRO SK

 SCREENSHOTY